La Torre Bassas reprèn les activitats dirigides als joves