La tradicional recepció d’entitats, el preludi de la Festa Major