La Zona del Mercat i la Plana del Castell celebren la festa major del barri