L’Ajuntament es compromet a elaborar un pla de manteniment a l’Escola Schola