L’Ajuntament recupera els Casals d’Infants Diaris amb un màxim de 10 infants a cada grup