L’Ajuntament torna a apostar pels gots reutilitzables i retornables per reduir la generació de residus