L’AUP presentarà una cinquantena d’al·legacions al text refós del POUM