Les agents pel civisme han realitzat més de 6.000 accions a finals d’any