Les empreses locals creades amb l’assessorament de l’OSE presenten la taxa de supervivència més alta de la demarcació