Les obres menors ja no necessiten llicència, només s’haurà d’informar l’Ajuntament