Les persones grans que viuen en residències ja poden rebre visites de forma normalitzada