Rubí es dota d’una guia per fer front als maltractaments a la gent gran