L’habilitació de dues placetes a l’illa de vianants suposa canvis en el sentit de cirulació