L’Ingrés Mínim Vital ja es pot sol·licitar a la Seguretat Social