L’Ingrés Mínim Vital ja es pot sol·licitar a la Seguretat Social

Imagen noticia
Augmenten un 39% els casos d’atenció urgent a persones vulnerables a Serveis Socials
14 de julio de 2020
Imagen noticia
Música, teatre, cinema i activitats familiars, la proposta cultural per aquest estiu
16 de julio de 2020

L’Ingrés Mínim Vital ja es pot sol·licitar a la Seguretat Social

Imagen noticia

Les persones interessades en optar a l’Ingrés Vital Mínim (IVM), una ajuda pensada per a persones sense recursos per cobrir les necessitats bàsiques, ja poden fer la sol·licitud.

L’IVM és una prestació que gestiona la Seguretat Social i, per tant, la sol·licitud s’ha de tramitar a les seves oficines o a través de la seva pàgina web. Un cop formulada la petició, el resultat es donarà a conèixer a les persones sol·licitants abans de tres mesos.

Per optar a l’ajut, cal disposar de la residència efectiva a l’estat espanyol de forma continuada durant l’any anterior de tota la unitat de convivència. És necessari trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, en consideració al patrimoni, renda i ingressos. També s’han d’haver sol·licitat anteriorment les pensions i prestacions vigents a les quals pogués optar la persona interessada.

D’altra banda, cal estar inscrit com a demandant d’ocupació en el cas de persones majors d’edat i menors emancipats que no estiguin treballant. També seran tingudes en compte les circumstàncies personals i de la unitat de convivència de les persones interessades.

Només es podrà cobrar una prestació
L’Ingrés Mínim Vital que abona l’estat espanyol i la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) de la Generalitat són complementàries, però no es poden sumar. Això vol dir que les persones que ja perceben l’RGC, que atorga 664 euros, no podran sumar els 462 euros d’IMV. En aquesta situació, la persona o unitat familiar rebrà 664 euros mensuals -la prestació més elevada de les dues-, dels quals 462 euros correspondran a l’estat i la resta a la Generalitat.