Millorem l’aire del Vallès per a respirar tranquils