No només els infants que han viscut amb maltractadors poden ser violents: “N’hi ha prou amb viure en una societat masclista”