Nova ordenança de residus per ajudar a mantenir la ciutat neta