Les agents cíviques se centren en sensibilitzar sobre l’ús correcte dels contenidors