Oberta l’exposició pública de l’esborrany de l’Ordenança de residus i neteja viària

mandarina
L’Ajuntament consciencia sobre alimentació saludable repartint mandarines pel Dia Mundial de la Salut
7 de abril de 2021
gent
Les empreses es mostren preocupades per la baixa demanda interna en l’informe trimestral de la Cambra
7 de abril de 2021

Oberta l’exposició pública de l’esborrany de l’Ordenança de residus i neteja viària

L’Ajuntament ha obert a exposició pública l’esborrany de la nova Ordenança reguladora de la prevenció i gestió dels residus municipals i de la neteja viària de Rubí. La normativa promourà la reducció de residus, la reutilització dels recursos i la recollida selectiva i establirà drets i obligacions en aquesta matèria aplicant el principi de responsabilitat dels productors i posseïdors de residus. Els rubinencs poden fer les seves aportacions fins al 30 d’abril a través de la plataforma Rubí Participa.

La recollida de residus i la neteja viària de la ciutat són serveis essencials que diàriament s’activen per donar resposta al municipi. El servei gestiona 34.000 tones anuals de residus i vetlla per la neteja dels 282 km de carrer i dels 211 parcs i jardins de què disposa Rubí. A més d’aquesta complexa gestió, la ciutat afronta casos de conductes inadequades i incíviques, com ara abocaments fora dels contenidors. La nova ordenança pretén facilitar actuacions en aquest sentit. Per optimitzar aquests serveis i assolir un bon estat de la ciutat és necessària la coordinació i participació de totes les persones i agents que composen el municipi: habitants, comerços, empreses, entitats, serveis municipals, etc.

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats col·lectives i per complir amb els objectius de prevenció i reciclatge imposats des de la Unió Europea i previstos al Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20), l’Ajuntament impulsa aquesta ordenança de residus. L’objectiu és promoure la reducció de residus, la reutilització dels recursos i la recollida selectiva. El Pla Local de Residus 2019-2025, aprovat de forma definitiva al Ple el juliol de l’any passat, també contempla la redacció i aprovació d’una ordenança de residus municipals.

La nova normativa serà el mitjà per regular la gestió i prevenció de residus, la neteja viària i l’ús dels recursos per tal de fer front als grans reptes que la ciutat haurà d’afrontar en els propers anys, com ara l’emergència climàtica o la reducció de l’impacte dels residus al medi.

Prèviament a l’elaboració de la norma, el consistori va habilitar un espai de consulta per recavar l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions afectades per l’ordenança.