Paraigües de colors omplen el carrer central de l’illa de vianants