Part de l’oposició proposa la creació d’una comissió de seguiment bimensual del Rubí Brilla

Imagen noticia
Últimes places per poder participar en el Duatló de Rubí, que arriba amb importants novetats
2 de marzo de 2018
Imagen noticia
L’atur s’estanca a Rubí durant el febrer
6 de marzo de 2018

Part de l’oposició proposa la creació d’una comissió de seguiment bimensual del Rubí Brilla

Imagen noticia

Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) i Veïns per Rubí (VR) tornaran a portar a debat en el Ple el projecte Rubí Brilla a través d’una moció conjunta. En aquesta ocasió, proposen la creació d’una comissió tècnico-política que es reuneixi de forma bimensual i a través de la qual es faci un seguiment acurat de les accions del projecte.

La moció, que es portarà al Ple del mes de març, té per objectiu crear «un espai adequat, eines i mecanismes per a fer una revisió a fons de l’estat del projecte i proposar millores significatives». Els grups que presenten la moció consideren que aquestes millores «són necessàries per tal d’assolir els objectius que el Pla Director del projecte es va plantejar en el seu moment», segons explica el text. Actualment, els grups municipals participen d’una reunió anual, segons es va acordar a partir d’una moció aprovada el febrer del 2017.

Segons ERC, l’AUP, ICV, PDeCAT i VR, la primera d’aquestes reunions va tenir lloc a finals de gener i només va servir per traslladar les dades del projecte. Unes dades que els assistents no coneixien prèviament i per tant, sobre les quals no es va poder generar cap debat. Davant aquest fet, i «per la falta de diàleg del govern pel que fa a les accions i prioritats del Rubí Brilla», han decidit presentar aquesta nova proposta. La idea és que a la nova comissió hi participin els tècnics responsables del projecte i els grups municipals i que es pugui convidar membres experts en les matèries tractades.

Aquests grups de l’oposició apunten que amb la creació de la comissió es pretén evitar alguns dels problemes que detecten en l’execució de Rubí Brilla, «com ara manca de transparència i poca empenta en les línies estratègiques que haurien de ser centrals, com ara la rehabilitació d’habitatges i l’autoabastiment d’energia». La moció demana que la primera reunió de la comissió es reuneixi aquest mes de maig i que s’estableixi una metodologia de treball participativa.