Pas endavant en les actuacions per millorar el col·lector de Can Xercavins

Imagen noticia
Jordi Turull es mostra «optimista» a Rubí sobre la possibilitat d’arribar a un acord de govern
26 de febrero de 2018
Imagen noticia
Exposició a la Biblioteca sobre els anys 70 a través d’una revista satírica de l’època
28 de febrero de 2018

Pas endavant en les actuacions per millorar el col·lector de Can Xercavins

Imagen noticia

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Rubí han signat un conveni per a rehabilitar i millorar el col·lector de Can Xercavins, que forma part del sistema de sanejament de Rubí. Mitjançant aquest acord, que determina el finançament de l’actuació esmentada, l’ACA aportarà 2,1 milions d’euros per executar els treballs de millora, mentre que l’administració rubinenca s’ha encarregat de la redacció del projecte constructiu i durà a terme la tramitació dels corresponents expedients de contractació.

L’Ajuntament va construir el col·lector de Can Xercavins l’any 1992. Les obres d’aquesta estructura, que transcorre pel torrent de Can Xercavins i recull les aigües de les urbanitzacions de Sant Muç, Can Mir, Castellnou i Can Solà, van ser finançades per la Junta de Sanejament de la Generalitat ─actualment l’Agència Catalana de l’Aigua─.

A partir del 2004, aproximadament, el col·lector va començar a presentar deficiències de funcionament. Els problemes els ocasionaven la presència d’arrels, diversos embussos per introduccions de terres, pluges i zones erosionades ─ja que gran part del traçat discorre per la llera del torrent─, que van provocar esquerdes, esfondraments i trencaments. Des de l’any 2008, els veïns i l’Ajuntament reclamen a l’ACA la rehabilitació d’aquest col·lector.

Les actuació han de garantir el transport de les aigües residuals i evitar afectacions a la qualitat del medi del torrent de Xercavins.