Polèmica pel cobrament als restauradors de la taxa de les terrasses