Preocupació veïnal per l’ocupació en massa d’habitatges buits en el Sector Z