Realitzen treballs de manteniment de franges perimetrals a les urbanitzacions

toc de queda
El govern vol reinstaurar el toc de queda a partir del cap de setmana
15 de julio de 2021
torpedo futbol caminant
El CD Torpedo guanya el Torneig Solidari Internacional de Futbol Caminant
15 de julio de 2021

Realitzen treballs de manteniment de franges perimetrals a les urbanitzacions

Les actuacions s’han fet a diverses urbanitzacions. / Ajuntament

L’Ajuntament ha executat treballs de manteniment de franges perimetrals a les urbanitzacions de Serrafossà, Ximelis, Sant Muç, Castellnou, Can Solà i Can Barceló. L’objectiu és prevenir la propagació de les flames en cas de declarar-se un incendi forestal.

Rubí està declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995, pel qual s’estableixen diverses mesures de prevenció. Aquesta norma especifica que les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals han de complir, entre altres, la condició de disposar d’una zona de protecció de 25 metres d’amplada a comptar des del perímetre exterior.

Des de l’any 2015, l’Ajuntament executa tasques de manteniment de les franges de protecció a les urbanitzacions de manera continuada, amb una despesa mitja anual d’uns 35.000 euros. L’objectiu és millorar la seguretat de les persones, els habitatges i les infraestructures i disminuir el risc de propagació d’incendi urbà cap a l’exterior.

Les tasques de neteja dels vials i dels camins interns i d’accés a la urbanització corresponen a les administracions locals.

En canvi, en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, correspon a les comunitats de propietaris de les urbanitzacions, que estan obligats a mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d’accés, i les cunetes.