Reformes en la climatització del Mercat davant les queixes per la intensa calor dels paradistes i usuaris