Reivindiquen que els municipis puguin decidir l’oferta de FP per ajustar-la a la demanda