Repensar els dies de festa i moderar el volum, propostes de l’AUP per la Festa Major