Reconeixement de l’Ajuntament a les entitats en la tradicional recepció