Rubí Acull pinta un mural de protesta contra les morts al Mediterrani