Rubí aplana la corba mentre s’espera un increment del ritme de vacunació