Rubí demana que el nou títol de transport de 10 viatges sigui multipersonal amb una vigència d’un any