Retiren les últimes plaques amb simbologia franquista de la ciutat