Rubí es queixa pel soroll que suporten els veïns de Can Vallhonrat