Rubí fomentarà les vocacions en robòtica en l’àmbit de la Formació Professional