Rubí Forma oferirà gairebé 8.000 hores de formació subvencionada durant el 2023