Rubí genera cada any 35.000 tones de residus. Què fem amb aquests?