Rubí s’estanca en la recollida selectiva de residus i segueix a la cua de la comarca