Rubí liderarà l’impuls de l’FP al Vallès Occidental