Rubí participa per segona vegada en el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans