Rubí registra el màxim històric de població ocupada amb un total de 34.046 treballadors