Rubí Republicana, convençuda d’obtenir representació al Ple