Rubí s’agermana amb el municipi andalús de Villanueva de Córdoba