Rubí se suma a una aliança estatal per la Formació Professional dual