SAU es torna a reunir per cantar els èxits de sempre a Rubí