S’incrementa en un 50% la inscripció de gossos al cens d’animals