S’instal·la un punt d’intercanvi de llibres a la font de Can Moritz