S’instal·la un mòdul de suport al CAP Anton Borja per pacients de covid-19