S’obre el període per demanar ajudes per a la millora del comerç local

Imagen noticia
Horari especial al cementiri per la festivitat de Tot Sants
16 de octubre de 2019
Manifest
18 de octubre de 2019

S’obre el període per demanar ajudes per a la millora del comerç local

Imagen noticia

L’Ajuntament ha obert el període per sol·licitar les subvencions per a la millora del comerç local. Mitjançant aquesta convocatòria, el consistori subvenciona la meitat del cost de l’actuació fins a un màxim de 1.000 euros amb l’objectiu de millorar la competitivitat del comerç urbà de la ciutat i adaptar-se a les tendències actuals del mercat.

Els comerços poden optar a una sola de les cinc línies d’ajudes que es contemplen: renovació exterior, incloses modificacions de la façana comercial, retolacions, senyalitzacions exteriors a la façana, aparadors i substitució de tancaments exteriors opacs; renovació interior, com ara modificacions de la retolació o senyalització interior, del taulell, de la zona d’atenció al client i de la zona d’exposició dels productes; introducció de noves tecnologies; difusió comercial, entesa com l’edició de material divulgatiu sobre l’establiment i l’activitat empresarial que s’hi desenvolupa; i supressió de barreres arquitectòniques.

Els establiments han d’estar ubicats en planta baixa i dins la trama consolidada de Rubí, actius en el moment de presentar la sol·licitud i han de respondre a alguna de les tipologies contemplades en la relació d’epígrafs de la convocatòria.

Si l’actuació per a la qual s’ha demanat la subvenció ja s’ha realitzat en el moment de presentar la sol·licitud, el seu cost serà l’acreditat. Si encara està pendent de realitzar-se, es prendrà com a referència el cost pressupostat. En aquest cas, el termini màxim de justificació serà el 31 de gener de 2020 i les actuacions s’hauran d’acreditar mitjançant factures i justificants de pagament.

Els impresos de sol·licitud es poden demanar al Servei de Comerç o descarregar-los de l’apartat de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí. Juntament amb la resta de la documentació requerida, cal lliurar la sol·licitud a la Finestreta Única Empresarial a la Masia de Can Serra o a qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 7 de novembre. El consistori té previst un pressupost total de 20.000 euros per a aquestes subvencions.