Trobada del consistori amb Correus per intentar millorar el servei postal a les urbanitzacions